Φόρμα επικοινωνίας

Δωρεάν Ενημέρωση

Απαντάμε Άμεσα

Φόρμα Επικοινωνίας

Μέσα Επικοινωνίας

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

210 532 5255

Καθημερινά 9.00 – 17.30

fax

210 532 5256

124

 Μέσα δικτύωσης

f     finad

m   @finad

Χάρτης

xxxxxx 22 Αθήνα, 10562

xxος   xxx, xxx 2 – 6

Υπηρεσίες

Τηλεφωνικό Κέντρο

Σας κατευθύνουμε άμεσα στην αρμόδια υπηρεσία για το θέμα που σας απασχολεί.

T. 210 532 5255

F. 210 532 5256

Υπηρεσία Ελληνικής Αγοράς

Για τη διαβίβαση συναλλαγών επί κινητών αξιών,παραγώγων και ομολόγων στην Ελλάδα η UBDras βρίσκεται δίπλα σας

e .: info@finad.gr

f .:  ubd

m .: @finad

Υπηρεσία Διεθνών Αγορών

Η εξειδικευμένη ομάδα στελεχών της εταιρείας διαβιβάζει με αμεσότητα τις εντολές στα χρηματιστήρια του εξωτερικού

e .:   info@finad.gr

f .:  finad

m .: @finad

Υπηρεσία δικτύου συνεργατών

Υποστηρίζουμε και ενημερώνουμε τους συνεργάτες μας συνεχώς για κάθε διευκόλυνση και πληροφορία που χρειάζονται.

e .:  info@finad.gr

f .:  finad

m .: @finad

Υπηρεσία ενημέρωσης αναλύσεων – ειδήσεων

Σας προσφέρουμε πλήρη και ουσιώδη καθημερινή πληροφόρηση χρηματοοικονομικών δεδομένων και γεγονότων.

e .: info@finad.gr

f .:  finad

m .: @finad

Υπηρεσία Financial Planning

Η διαδικασία Financial Planinng βοηθά τους πελάτες μας για τον καλύτερο προσδιορισμό των οικονομικών στόχων τους.

e .: info@finad.gr

f .:  finad

m .: @finad

Υπηρεσία Επενδυτικών Συστάσεων

Mε αρχές την εχεμύθεια, τη διαφάνεια, και την καινοτομία των έμπειρων στελεχών της FinAd και της xxxxxxxxxxxx, προσθέτουμε υπεραξία σε κάθε επενδυτική απόφαση.

e .: info@finad.gr

f .:  finad

m .: @finad

Συμφωνώ με τους ορους της πολιτική απορρήτου