Με υπεραξία την ιστορία μας συνεχίζουμε κοιτώντας το μέλλον

Για τη UBDras ο σεβασμός στον πελάτη και την επένδυσή του αποτελούν τη βασικότερη αρχή λειτουργίας. Επί σειρά ετών, η εταιρεία αναπτύσσει σχέσεις εμπιστοσύνης τόσο με τους πελάτες της, όσο και με τους συνεργάτες και το προσωπικό της.
Μάθετε Περισσότερα

Σας Προτείνουμε

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας και τις δυνατότητες συνεργασίας μας.
Μάθετε Περισσότερα

Με στελέχη υψηλής εξειδίκευσης

Τα στελέχη της FinPlan είναι από τους βασικούς συντελεστές – συν διαμορφωτές της χρηματιστηριακής αγοράς στην Ελλάδα και με τις γνώσεις τους, την υπευθυνότητά τους, την εχεμύθεια και το χαρακτήρα τους, είναι η βάση της ταχύτερα αναπτυσσόμενης εταιρίας επενδυτικής διαμεσολάβησης στην Ελλάδα.
Τα Στελέχη μας

Σας Προτείνουμε

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας και τις δυνατότητες συνεργασίας μας.
Μάθετε Περισσότερα

Με το βλέμμα στο μέλλον δουλεύουμε για το παρόν

Με Στρατηγική την ενίσχυση της πελατειακής βάσης, τη διεύρυνση του μεριδίου αγοράς και την επέκταση σε όλες τις σύγχρονες δραστηριότητες.   TEST
Μάθετε Περισσότερα

Σας Προτείνουμε

Ενημερωθείτε για τους στόχους μας και τις δυνατότητες συνεργασίας μας.
Μάθετε Περισσότερα

Συνεργάτης, Στέλεχος, Απόφοιτος, Επιχειρηματίας

Η αναζήτηση εργασίας και συνεργασίας αποτελούν τομείς ιδιαίτερα ευαίσθητους στην εποχή μας. Η UBDras με την τεχνογνωσία και την εμπειρία που διαθέτει, είναι έτοιμη να σας ακούσει και να εκτιμήσει τη δυνατότητα να συμμετέχετε στην αναπτυξιακό της μοντέλο.
Μάθετε Περισσότερα

Σας Προτείνουμε

Ενημερωθείτε για τις  δυνατότητες συνεργασίας μας.
Μάθετε Περισσότερα

Η Επενδυτική Επιτροπή συνεδριάζει σε τακτική βάση

Η Επενδυτική Επιτροπή είναι το γνωμοδοτικό όργανο χάραξης της επενδυτικής στρατηγικής της Εταιρείας και ενημερωμένη την διοίκηση της εταιρείας για θέματα κινδύνων, οικονομικού – επενδυτικού σκοπού και κανονιστικού πλαισίου.
Μάθετε Περισσότερα

Σας Προτείνουμε

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας και τις δυνατότητες συνεργασίας μας.
Μάθετε Περισσότερα