Προσφέρουμε υψηλής ποιότητας εξατομικευμένες και σε απευθείας σύνδεση υπηρεσίες διαμεσολάβησης

Στην Ελληνική χρηματιστηριακή αγορά περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες λήψης/διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών πελατών για αγορές ή πωλήσεις ενός ή περισσοτέρων χρηματοπιστωτικών μέσων. Σκοπός μας είναι να ανταποκριθούμε στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς, εξελίσσουμε διαρκώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες και παράλληλα αναπτύσσουμε νέες.
Μάθετε Περισσότερα

Σας Προτείνουμε

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας και τις δυνατότητες συνεργασίας μας.
Μάθετε Περισσότερα

Διαβίβαση και Εκτέλεση εντολών Πελατών επί μετοχών, ομολόγων, διαπραγματεύσιμων Α/Κ (ETF).

Με την ίδια ταχύτητα και ευκολία που επενδύει κανείς σε μετοχές της εγχώριας αγοράς, μπορεί μέσω ειδικού ηλεκτρονικού δικτύου, με χαμηλές προμήθειες και καλές προοπτικές , να επενδύσει στις αγορές της Ευρώπης, των ΗΠΑ και στην ΑΣΙΑ, με στόχο τη διασπορά των κεφαλαίων του για την αντιμετώπιση των διαφόρων επενδυτικών κινδύνων.
Μάθετε Περισσότερα

Σας Προτείνουμε

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας και τις δυνατότητες συνεργασίας μας.
Μάθετε Περισσότερα

Διαδικτυακές Συναλλαγές

Η εταιρεία με γνώμονα τις απαιτήσεις και τις ανάγκες των πελατών της για προσβασιμότητα και άμεση ενημέρωση, προσφέρει τη δυνατότητα παρακολούθησης των χρηματιστηριακών αγορών και του προσωπικού τους χαρτοφυλακίου και φυσικά την εισαγωγή εντολών σε πραγματικό χρόνο, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Οnline Trading.
Μάθετε Περισσότερα

Σας Προτείνουμε

Ενημερωθείτε για τους στόχους μας και τις δυνατότητες συνεργασίας μας.
Μάθετε Περισσότερα

Επενδυτικές Επιλογές

Αναλύουμε το επενδυτικό προφίλ του πελάτη με βάση τις επιθυμίες και τις επιλογές σχετικά με επενδυτικό ορίζοντα, τη μόχλευση, την εμπορευσιμότητα και το βάθος των αγορών αλλά και την μελλοντική εξασφάλιση μεταβίβασης του χαρτοφυλακίου, προσφέρεται μια σειρά επενδυτικών επιλογών που καλύπτει όλες τις πιθανότητες.
Μάθετε Περισσότερα

Σας Προτείνουμε

Ενημερωθείτε για τις  δυνατότητες συνεργασίας μας.
Μάθετε Περισσότερα

Ιδιαίτερα Προνόμια επενδυτών

Στελέχη με πολυετή εμπειρία στην Ανάλυση χαρτοφυλακίου προσφέρουν τόσο σε καθημερινή όσο και σε περιοδική βάση αναφορές με σκοπό την παροχή έγκυρης και αξιόπιστης πληροφόρησης στους συνεργάτες και στους πελάτες της Εταιρίας FinAd.
Μάθετε Περισσότερα

Σας Προτείνουμε

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας και τις δυνατότητες συνεργασίας μας.
Μάθετε Περισσότερα

Ο οικονομικός προγραμματισμός είναι για εσάς και τα χρήματά σας

Στη FinAd, ο οικονομικός προγραμματισμός είναι μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση στη διαχείριση των σχέσεων των πελατών. Η διαδικασία προσανατολισμένη στο στόχο βοηθά τους πελάτες να οργανώσουν τις οικονομικές τους πληροφορίες και να κατανοήσουν την οικονομική του θέση.
Μάθετε Περισσότερα

Σας Προτείνουμε

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας και τις δυνατότητες συνεργασίας μας.
Μάθετε Περισσότερα